Materiaalia opetukseen

Tälle sivulle on tarkoitus koota jäsenten käyttöön erilaista opetuksessa hyödynnettävää materiaalia, esimerkiksi laulujen sanoja. Jos haluat antaa materiaaliasi tai ideoitasi tällä sivulla käytettäväksi, ota yhteyttä yhdistyksen sihteeriin! 


ROOMAN VIRTUAALISTEN KIERROSTENI ESITTELY KOULUILLE 

 

Tervehdys Roomasta, olen Rooman virallinen paikallisopas, Leena Knuuttila. Näin covidin myötä olen aloittanut virtuaaliset kierrokseni, ja ne tulevat jäämään ohjelmistooni lisä-vaihtoehtona myös covidin jälkeen. Haluan tarjota näitä kierroksia myös kouluille, ajatuksenani ennenkaikkea historian ja latinan opetus, sekä leirikoulut ja niiden valmistelu. (Olen vetänyt kierroksia leirikouluille  ja nuoremmille koululaisryhmille/lapsiperheille usein Roomassa.

 

Olen nyt aloittanut tämän koululaisille suunnatun ideoinnin tekemällä äänitetyn videon Colosseumista ja antiikin Roomasta. Hyvä puoli on se, että kyseessä on ensinnäkin edullisin vaihtoehto, jonka voi katsoa uudelleen ja uudelleen eri luokkien kanssa, eri vuosinakin. Sitä voi myös käyttään etä-opetukseen, -ja esim leirikoulujen suhteen, myös koululaisten vanhemmat saattaisivat myötäelää lasten kokemusta ja matkan suunittelua videon myötä. 

 

Video on koulutunnin pituuteen sovellettu, 45 minuuttia, jaettuna kolmeen 15 min jaksoon. Se on you-tube linkkinä yksityiselle you-tube tililleni, sitä voi helposti katsoa sieltä ja linkkiä voi oston jälkeen jakaa vapaasti koulun sisäisesti ja etä-opiskeluun.Sen voi myös tallentaa koulun omalle tietokoneelle. Tarvittaessa voin lähettää linkin muullakin tavalla, aloitin näin koska se oli yksinkertaisin ratkaisu. Virtuaalisuus on itsellenikin uusi asia. Videon 2 ensimmäistä 15 min osaa on omistettu Colosseumille, kolmas Forum Romanumille. Tämän videon hinta on 100€/ koulu ja sen saa välittömästi käyttöön. 

 

Toinen mukava ”leirikoulu-vaihtoehto” ovat virtuaaliset kierrokseni Rooman keskustassa, suorana lähetyksenä. Kierros kestään reilun tunnin, max puolitoista,  (voimme toki säädellä aikaa, mutta näin yleensä) ja sen voi tilata melkeimpä mihin vaan Rooman kohteeseen. Esimerkiksi juuri Colosseun ja antiikin Rooma, Mars-kentät ja Panteon, Rooman kauneimmat aukiot (barokkia ja antiikin Roomaa), Vatikaanimuseot, Capitoliumin museo, Enkelilinnoitus, jne 

 

Tälläinen suorassa lähetyksessä tehty kierros maksaa 150€, ja se tehdään zoom-sovelluksella. 

Yli 30 henkilöä, veloitan 200€, yli 50, 250€ jneZoomissa on maksimi 100 henkeä, eli useampi luokka voi olla mukana samalla kierroksella ja kustannukset laskevat. Tätä alustavaa ja vielä hieman summittaista hinnoittelua voimme sopia tarkemmin tilanteen ja oppilasmäärän mukaan. Suorassa lähetyksessä voi keskeyttää, tehdä kysymyksiä jne. 

Tilanteen vaatiessa käytän itse kuvaamiani playback videoita, ja/tai havainnollistavia kuvia sekä lainattuja mini-clip videon pätkiä. Selostan virtuaalikierrokseni kuitenkin aina itse, suorassa lähetyksessä.  

 

Olisin todella iloinen mahdollisesta yhteistyöstä koulujen kanssa, ja kiitollinen rakentavasta palautteesta ja mahdollisista ehdotuksista. Valmiita videoita voin tehdä enemmänkin, muualtakin Italiasta, jos kouluilla olisi niille kysyntää. 

 

En myöskään tarkkaan tiedä mitä koulujen historian tunneilla tai latinan tunneilla käydään lävitse, virtuaalikierrosteni suunnittelun näkökulmasta ajatellen. Voisitte siis toivoa aiheita, jotka toteuttaisin mahdollisuuksien mukaan. 

 

Voin kutsua halukkaita seuraamaan jotain kierrostani kutsuvieraana, tai voitte pytää nähdä Colosseum-videoni luottamuksella ennen sen mahdollista  ostoa. 

 

Lisäkysymyksiä ja toivomuksia saa siis esittää!!!! Yhteydenotot, leenakn@icloud.com 

Ystävällisin terveisin, 

Leena Knuuttila 

 

https://about.me/rometourguide ( kyseesä yleisesittelyni, ei erikoisesti kouluja varten) 

 

Instagram LeenaRooma (useita minuutin minivideoita) 

Tullius noster
Kirjoituksia Cicerosta

Toim. Kalle Knaapi, Veli-Matti Rissanen & Minna Seppänen.
Faros-kustannus Oy, Turku 2015.
332 s., pehmeäkantinen, suositusovh. 29,00 e (sis.alv)

Kuka ja millainen mies oli Cicero? Teoksessa Tullius noster. Kirjoituksia Cicerosta antiikin Rooman merkittävimpiin henkilöihin kuulunutta Marcus Tullius Ciceroa (106–43 eaa.) esitellään usean tutkijasukupolven voimin. Ciceroa ja hänen maailmaansa valotetaan monipuolisesti – osansa saavat niin julkinen ura, kirjallinen tuotanto kuin yksityinenkin puoli. Lisäksi luodaan katsaus siihen, millainen merkitys Cicerolla on ollut myöhempinä aikoina sekä maailmalla että Suomessa.

Teos tarjoaa niin Ciceroon ensi kertaa tutustuvalle kuin perehtyneemmällekin lukijalle yleistajuisen ja ajantasaisen kuvan paitsi henkilöstä myös häntä ympäröineestä antiikin maailmasta ja sen tutkimuksesta.

Kirjan sisällys:

Lukijalle
Ciceron elämä ja teokset
Ciceron teokset genreittäin
Antiikin teokset ja niistä käytetyt lyhenteet
Ciceron teoksia suomennoksina

I Ciceron julkiset roolit
Kaj Sandberg & Jyri Vaahtera: Ciceron poliittinen ura
Jorma Kaimio: Cicero Konsulikaudestaan
Olli Salomies: Roomalainen oikeudenkäynti ja Ciceron toiminta asianajajana

II Cicero kirjoittajana
Toivo Viljamaa: Puheen eetos – Ciceron viihdyttävä puhuja
Anne Helttula: Interpres mentis oratio. Kääntämisen teoriaa ja käytäntöä Ciceron teoksissa
Veli-Matti Rissanen: Cicero ja kirjeenkirjoittamisen taito
Antti Lampinen: Inhumanus ac barbarus. Cicero ja vieraat kansat

III Yksityishenkilö Cicero
Minna Seppänen: Aut possem vivere, nisi in litteris viverem? Cicero vapaa-ajalla
Mika Kajava: Ciceron ruokapöytä

IV Myöhempien aikojen Cicero
Veli-Matti Rissanen: Non tantum perfectus orator, sed etiam philosophus – Ciceron filosofisten teosten jälkivaikutuksesta
Inkeri Kinnari: Turkulaiset ylioppilaat Ciceron jalanjäljillä. Turun akatemia ja Cicero 1700-luvulla
H. K. Riikonen: Cicero Fennicus: tutkimusta, kouluopetusta ja käännöksiä 1800-luvulta 2000-luvun alkuun


Kirjoittajat
Index nominum


*
He tekivät Rooman - Makers of Rome - Auctores Romae
Roomaa ei rakennettu päivässä. Tämä kolmen latinistin kolmikielinen kirja muistuttaa siitä, että roomalaiset ja roomattaret olivat näköisiämme ilossa, surussa ja intohimossa. Ihmiset tulevat ja menevät, niin hyvät kuin pahatkin, mutta elämän draama jatkuu ja ihmisyys kestää. HE TEKIVÄT ROOMAN herättää eloon 34 vanhaa roomalaista. He nousevat esiin esihistorian hämärästä ja kuningasajan taruista, toteuttavat tasavallan ihanteita mutta sortuvat myös sille kohtalokkaiksi osoittautuviin paheisiin. He käyvät verisiä sotia, rakentavat uuden yhteiskunnan ja tekevät rauhantöitä, joiden varaan nousee länsimainen kulttuuri. 
Roma non uno die aedificata est. Hic liber trilinguis a tribus Latinistis exaratus monet Romanos et Romanas olim in gaudio et luctu et animi affectibus nobis similes fuisse. Homines - tam boni quam mali - adveniunt et abeunt, sed drama vitae continuatur humanitasque durat. AUCTORES ROMAE sunt XXXIV Romani antiqui ad vitam revocati, qui e tenebris aevi praehistorici et fabulis aetatis regum surgunt, virtutes liberae rei publicae colunt iidemque vitiis ei fatalibus obruuntur. Bella cruenta gerunt, novam civitatem aedificant pacique imponunt morem, e quo oritur animi cultura occidentalis.
Rome was not built in a day. This book in three languages by three Latinists reminds us that the ancient Romans, men and women, were like us in joy, sorrow and in passion. People come and go, the good as well as the bad, but the drama of life continues and humanity remains. MAKERS OF ROME brings 34 ancient Romans to life. They emerge from prehistoric shadows and the tales of the Age of Kings. They realise republican ideals but also succumb to deadly vices. They wage bloody wars, build a new society and carry out peaceful policies that have laid the foundations of western culture.
Kirja on 214-sivuinen, taitettu samaan tapaan kuin "Ne mainiot helleenit". Tilaukset esim. sähköpostilla: Rauno.Hanninen@mukuta.fi (30e + postitusmaksu)
Maija-Leena Kallela – Erkki Palmén – Juhani Sarsila

*
Pompeji-aiheista oppimateriaalia
Helsingin yliopiston Pompeji-projektin valmistama oppimateriaali yläkoululaisille ja lukiolaisille löytyy osoitteesta pompeji.metropolia.fi. Oppimateriaaliin sisältyy tekstejä kuudesta eri aihepiiristä (historia, perhe ja asuminen, elinkeinot, uskonnot, arkkitehtuuri, kulttuurielämä). Jokaisesta aihepiiristä on linkit oppilaille sopiviin lyhyisiin teksteihin, mutta pdf-linkkiä klikkaamalla saa esiin samaa aihetta käsittelevän pidemmän tekstin. Kaikista aiheista on myös tehtäviä ja sanasto, joihin on omat linkkinsä. Sivun oikeassa laidassa olevaa P-kuviota klikkaamalla pääsee peliin, jonka avulla oppilaat voivat testata tietojaan. Pompeji-aiheisilla oppitunneilla kannattaa hyödyntää myös osoitteesta arkisto.metropolia.fi/pompeji löytyvää aineistoa suomalaisten tutkimasta Marcus Lucretiuksen talosta. Sivulta löytyy mm. pompejilaista taloa havainnollistava video.
*
"Ne mainiot helleenit" julkaistu Athenis Finlandiae -tapahtumassa
Musiikin, kulttuurin ja taiteen edistämisyhdistys ry on julkaissut Athenis Finlandiae 2010 -tapahtuman yhteydessä FM Maija-Leena Kallelan ja dosentti Juhani Sarsilan tuoreimman kirjan, jonka nimi on kolmella kielellä "Ne mainiot helleenit - Tarinoita antiikin Kreikasta", "The Good Old Hellenes - Tales from Ancient Greece", "Hellenes illi eximii - Anecdota antiqua Graeca". Itse teos on myös kolmikielinen, sillä sen kaikkiaan 47 tarinaa kerrotaan suomeksi, englanniksi ja latinaksi. Lisäksi kuhunkin tarinoista liittyy päähenkilön taustaa selvittävä pieni elämäkertateksti.

"Ne mainiot helleenit" vie lukijan lähes tuhannen vuoden aikamatkalle. Hän kohtaa mm. lainsäätäjiä, kuninkaita, valtiomiehiä, runoilijoita, hulluja tai säkenöivän nerokkaita filosofeja sekä ihmisen osaan paneutuneita näytelmäkirjailijoita ja tuimia tai julmia tai odottamattoman humaaneja sotaherroja. Antiikin retoriikan hengessä kirja pyrkii opettamaan, viehättämään ja liikuttamaan lukijaa. Ja kuten historian luojia aina, näitäkin suuria hahmoja seuraa joukko eloisia anekdootteja.

Teos sopii oivallisesti jokaiseen kirjahyllyyn ja erityisesti lahjaksi. Erilaiset tarinat kutsuvat antoisiin lukuhetkiin ajasta ja paikasta riippumatta kansainvälisestikin.

Voit tilata kirjan sähköpostitse osoitteesta af (at) mukuta.fi erikoishintaan 34 euroa.